БОГ ИЗ ВОДЕ

Етнолошка обрада

Један од еуфемистичких назива за воденог човека(в. водени човек) у кога се веровало у околини Беле Цркве. Овако је, рецимо, називан у селу Златици, где су ово митолошко биће описивали као човека малог раста са црвеном капом на глави, у којој се, по неким казивањима, крила његова снага. Овакав опис воденог демона је потпуно у складу са представама о изгледу водењака (в. водењак) забележеним на ширим словенским просторима, што указује на то да се ради о варијанти назива за исто демонолошко биће. Рецимо, идеја да бог из воде има црвену капу у складу је са истоветним описом водењака забележеним међу штајерским Словенцима, као и са начином на који су Лужички Срби замишљали водењака (описивали су га као кепеца обученог у црвено). С друге стране, представе о томе да је бог из воде патуљастог раста имају своје паралеле како у већ поменутом веровању међу Лужичким Србима, тако и међу Чесима у Мославини (Хрватска), који су га описивали као зеленог патуљка налик жаби. Из појединих веровања забележених међу Пољацима и Русима види се да идеје о патуљастом изгледу водењака  потичу од веровања да водени духови настају од некрштене утопљене деце.

Међу банатским Херама, назив бог из воде се користио као еуфемизам за ђавола. До поистовећивања водењака са ђаволом дошло је у многим крајевима српског етничког простора, због веровање да ђаво обично борави у води, као и због извесних особина приписиваних водењаку и његове основне функције да дави људе.

Ђорђина Трубарац Матић

Литература:

Бандић, Душан. 1991. Вода и Водени дух у Народна религија Срба у 100 појмова. Београд: Нолит; Белова, О. В. 2001. „Боја“ у Словенска митологија – енциклопедијски речник. Редактори: Светлана М. Толстој, Љубинко Раденковић, Београд: ZEPTER BOOK WORLD; Ђорђевић Белић, Смиљана. 2013. „Власински водени бик. Фолклорни текст, ритуална пракса и замишљање заједнице“. Aquatica. Посебна издања САНУ: Балканолошки институт – књ. 122, Београд: Балканолошки институт САНУ, 103–130; Зечевић,Слободан. (1968–1969). „Митска бића народних веровања североисточне Србије“, Гласник Етнографског музеја у Београду 31–32, 327–362; Зечевић, Слободан. 1981. „Водењак“ у Митска бића српских предања, Београд: Вук Караџић – Етнографски музеј; Раденковић, Љубинко.  2000. „Митолошки становници вода – водењак“. Даница 8, 310–316; Раденковић, Љ. 2013. „Водени дух – водењак. Словенске паралеле“. в. Aquatica, 161–172; Филиповић С., Миленко. 1958. „Вера и црква у животу банатских Хера“, Банатске Хере, Нови Сад: Војвођански музеј.

 

Азбучник