Чакшире

Чакшире су део мушке народне ношње.


1. Етнолошка обрада

1. Основни текст
2. Литература


Основни текст

Чакшире су део мушке народне ношње. Ношена су углавном три типа мушких чакшира, уске беле беневреке, пеленгире, широке тураче, или потурлије, сличне турским чакширама. Негде су ношене и гаће као горњи хаљетак уместо чакшира. Пеленгире или шалваре биле су од неуваљаног сукна, широког тура и широких краћих ногавица (до испод колена), распрострањене у Старом Влаху и у динарским областима. Беневреке од белог сукна, са уским и при дну разрезаним ногавицама, са мањим и плитким туром и изрезима на горњем предњем делу, најзаступљеније су биле у источној Србији и Војводини. Широке чакшире, тураче/потурлије, најпре су ношене по градовима, израђиване од плаве и црне чохе, богато украшене гајтанима. Касније их прихвата сеоско становништво. Почетком XX века изобичајене су из народне ношње у Србији.


Литература

Јасна Бјеладиновић-Јергић, Народна култура Срба у XIX и XX веку. Водич кроз сталну поставку, Београд: Етнографски музеј, 2003; Јасна Бјеладиновић-Јергић, Народне ношње у XIX и XX веку: Србија и суседне земље, Београд: Етнографски музеј у Београду, 2011; Павле Васић, Ношња народа Југославије кроз историју, Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1968; Милка Јовановић, ,,Народна ношња у Србији у XIX веку“, Српски етнографски зборник XCII, 1979; Јерина Шобајић, „Разматрања о шопској ношњи“, Гласник Етнографског музеја у Београду 24, 1961; Stanoje Stanojević, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka 1–4, Zagreb: Bibliografski zavod, 1928.

Драгана Радојичић

Азбучник