Девојачко коло

Девојачко коло изводи се као део свадбеног ритуала, када се девојка одваја од рода.

1. Етнолошка обрада

1. Основни текст
2. Илустрација
3. Литература

Основни текст

Девојачко коло изводи се као део свадбеног ритуала, када се девојка одваја од рода. Водила га је будућа млада (која је још девојка у роду) или девојка која је китила сватовски барјак. Као девојачко коло могле су се изводити најпознатије, омиљене игре из конкретног краја (тројанац, повијорац, повозито коло, ретко коло и сл.), или игра коју будућа млада зна. Било је важно да се извођењем поменутих игара простор прелази само „напред“, без обзира на начин њиховог играња у другим приликама, јер се веровало да ће се тиме утицати и на успех брака. Девојачко коло се негде изводи у кругу, а другде је кретање искључиво праволинијско (како би требало да тече и брак).

Ово коло се некада играло у већини југословенских крајева. И данас се изводи у читавој Србији, али много ређе.

Илустрација 

d_devojacko_kolo_3

Литература

Оливера Васић, Народне игре и забаве у титовоужичком крају, Београд: САНУ – Етнографски институт САНУ, 1990; Desa Đorđević, Narodne igre Šumadije i Pomoravlja, Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1988; Даница и Љубица Јанковић, Народне игре I, Београд: Просвета, 1934.

Оливера Васић

Азбучник