Дивљи брак

Дивљи брак је колоквијални израз који означава невенчану, односно, ванбрачну заједницу. Таква заједница је по форми идентична брачној заједници.


1. Етнолошка обрада

1. Основни текст
2. Литература


Основни текст

Дивљи брак је колоквијални израз који означава невенчану, односно, ванбрачну заједницу. Таква заједница је по форми идентична брачној заједници.

Изрази невенчана и ванбрачна заједница користе се у правној терминологији као синоними. Закон о браку и породичним односима третира ванбрачну заједницу као форму невенчане заједнице која је у формално-правном погледу изједначена са брачном заједницом.

У обичајноправном контексту дивљи брак подразумева заједнички живот жене и мушкарца који нису венчани (не постоје ни грађански ни црквени брак). Управо тако је ова форма брачне заједнице и добила назив. Поменутим изразом се успоставља разлика између венчане и невенчане заједнице. Венчана заједница је у патријархално орјентисаним друштвима дуго представљала једину друштвено признату заједницу мушкарца и жене. Сви остали облици заједничког живота мушкарца и жене нису били друштвено прихваћени и одобравани. Изразом дивљи потенцира се и да је у питању заједница која је друштвено неприхваћена. Овакав однос према ванбрачној заједници резултат је и великог утицаја верске организације на уређивање односа мушкарца и жене.

Дивљих бракова има у свим крајевима Србије и до недавно су били ретка појава. Најчешће су били склапани између партнера који су претходно били у венчаној заједници (удовац/удовица, рецимо). Данас је ова форма брачне заједнице заступљена и код оних парова којима је то први брак. Невенчана заједница је у Србији слабије заступљена у односу на венчану (било да је у питању грађански или црквени брак) упркос томе што су права партнера у ванбрачној заједници формално-правно изједначена са правима партера у венчаној. У том погледу се термин дивљи брак може примарно употребљавати у фигуративном значењу.


Литература

Zorica Divac, „Vanbračna zajednica i pravna regulativa“, Всекидневната култура на Българите и Сърбите в постсоциалистическя период. Трета българо-сърбска научна конференция, София: БАН. Етнографски институт с музей, 2005; Marija Draškić, Vanbračna zajednica – Građanskopravna dejstva zajedničkog života izvan braka, Beograd: Naučna knjiga, 1988; Јадранка Ђорђевић Црнобрња, Наслеђивање између обичаја и закона, Београд: Етнографски институт САНУ, 2011; Пантелић, Никола, Наслеђе и савременост. Друштвени живот у селима чачанског и горњемилановачког краја, Београд: Етнографски институт САНУ, 1991; Закон о браку и породичним односима, Службени Гласник СР Србије 22/80.

 

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Азбучник