Појмовник српске културе

o nama
а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш

 

Свако се од нас нашао некада у прилици да објасни значење неке речи, непознате говорнику српског или неког другог језика. Покушај да се то учини што свеобухватније, укључујући и она споредна значења која неухватљиво лебде око речи и постају јасна тек у одговарајућем контексту, праћен је често свешћу о недовољности пруженог објашњења. Пред ауторима Етнолошко-антрополошког појмовника српске културе стоји унеколико тежи задатак – не само да објасне речи, њихово значења и употребу, већ да дају објашњења важних појмова српске културе, културе, етничких заједница и националних мањина на териториј Републике Србије, као и важних теоријских појмова који спадају у домен етнологије и антропологије, као и сродних дисциплина.

Као ознаке појмова са којима ћете се овде сусретати изабране су лексеме књижевног језика које су носиоци примарних значења, али само објашњење водиће вас ка другим лексемамама и изразима, како оним архаичним или дијалекатским, тако и оним савременим, као и ка оним које припадају стручној терминологији етнологије и антропологије и сродних наука. Појмовник такође укључује и дијалекатске варијанте. Ниво енциклопедијског објашњења подразумева пре свега етнолошко-антрополошку обраду, али ће, већ према потреби, бити укључене и друге хуманистичке и остале научне дисциплине.

Поред тога, испод сваког појма биће наведена научна библиографија, а надамо се да ће у наредном периоду бити могуће и повезивање библиографије са разноликим текстовима, што са оним научним, што са уметничким и другим текстовима који омогућавају боље разумевање смисла обрађиваног појма, али и са разноврсним видео и аудио садржајима.

Пред ауторима Појмовника нашао се још један захтеван задатак – да дефинишу појам српска култура. Сам појам културе веома је широк, будући да обухвата читав низ разноврсних сегмената људског деловања и понашања. Култура се, сходно пореклу ове речи (од латинског colo, 3, colui, cultum "њиву, земљу и сл. обделавати, садити, гајити", али и "пребивати, становати, неговати, брижљиво управљати") може дефинисати као свесна људска активност усмерена ка брижљивом неговању онога чему желимо обезбедити развој и сталност пребивања. Израда појмовника једне културе свакако представља један од важнијих и одговорнијих задатака. Одговорност овог подухвата је вишеструка: с једне стране, сваки појмовник је, по природи ствари, састављен од ограниченог корпуса појмова, који истовремено и открива и ствара проучавану културу. С друге стране, флуидност унутаркултурних и међукултурних граница непрестано указује на потребу за прелажењем зацртаних линија – територијалних, државних, етничких, верских, те за проналажењем онога што је посебно у заједничком и заједничко у специфичном културном наслеђу. Велики број појмова ће стога имати транснационални карактер.

Покушај да дефинишемо границе онога што овде називамо српском културом недвосмислено је сугерисао широк истраживачки подухват који подразумева проучавање културе српског народа, без обзира на територију на којој он живи, али и културе других етничких заједница Србије. Дакле, циљ Појмовника није да формира неку окамењену, безвремену, идеалну или претпостављену слику културе српског народа, већ да укаже и на стварне процесе њеног стварања и мењања.

У Појмовнику српске културе наћи ће се стога термини и традиционалне и савремене, и сеоске и градске, и елитне и популарне, и већинске и мањинске и сваке друге културне стварности. Појмовник ће обухватити читав низ појмова материјалне и духовне културе, и онe сасвим архаичнe и универзалнe, и онe специфично националнe, али и онe савременe и интернационалнe. Култура подразумева испреплетаност и разноврсност у прошлости и садашњости, али и у будућности; она је слојевита, променљива и жива. Електронска форма Појмовника чиниће видљивом управо ту слојевитост и сложеност појмова који припадају разним сегментима српске културе, као и њихову међусобну повезаност, али и променљивост. Дигитални појмовник такође омогућава непрекидно допуњавање и гранање, а наш циљ биће пружање што исцрпније и потпуније информације о одређеном појму, што подразумева и интердисциплинарност приступа. Етнолошко-антрополошки појмовник српске културе биће, стога, попут дрвета које расте и грана се – гипка, динамична и отворена форма сазнавања са, надамо се, зрелим и добрим плодовима.