Зубун

Зубун (дорамак, садак, ћурдија) је сукнени одевни предмет беле (ређе црвене) боје, без рукава, спреда отворен, различите дужине.


1. Етнолошка обрада

1. Основни текст
2. Литература


Основни текст

Зубун (дорамак, садак, ћурдија) је сукнени одевни предмет беле (ређе црвене) боје, без рукава, спреда отворен, различите дужине. Незаобилазан је део традиционалне културе одевања српског народа у XIX и у првој половини XX века. Носио се током целе године и сматрао веома практичним. Обједињује источно-азијске и византијско-српске елементе. Богато је украшаван везом или апликацијама, разноврсним орнаментима, најчешће црвеном, тамноплавом или зеленом вуненом пређом, стилизованом геометријском орнаментиком, или цветним мотивима. Могао је бити са кићанкама или без њих. У ликовно-естетском смислу један је од најрепрезентативнијих делова српске народне ношње.


Литература

Милка Јовановић, ,,Народна ношња у Србији у XIX веку“, Српски етнографски зборник XCII, 1979; Мирјана Менковић, Зубун. Колекција Етнографског музеја у Београду из XIX и XX века, Београд: Етнографски музеј у Београду, 2009.

 

Драгана Радојичић

Азбучник